• Kommande evenemang
  • Evenemang

Att tänka på inför skoterkörning

Bra att tänka på innan du ger dig iväg på skotertur.

Skidåkare, hundspann och gående har alltid företräde i skoterspåret.

Högertrafik gäller.

Du måste ha fyllt 16 år för att få köra skoter.

För att få köra snöskoter krävs förarbevis om du har ett körkort som är taget efter år 2000.

En generell hastighetsbegränsning om 70 km/tim gäller i terräng (50 km/tim inom tätbebyggt område).

Stopplikt råder alltid innan du korsar en väg.

Passagerare på skotern eller kälken måste gå när ekipaget korsar en väg.

Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig.

På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, trots att vägen är oplogad.

Spårning av vilt med skoter är förbjudet.

Visa hänsyn genom att inte köra på andras tomter eller nattetid i tätbebyggt område.

Källa: Länsstyrelsen.

 

Innebörden av de här märkena måste du känna till:

Snöskoter!

Att köra snöskoter ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. 

Däremot är det förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada. Det är också förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. 

Ta i förväg reda på om det finns några områden med begränsningar för snöskotertrafik där du har tänkt att köra snöskoter. 

Mer information finns hos kommunerna, länsstyrelserna eller lokala snöskoterklubbar. 

Följ skoterlederna!

På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder. Ta alltid hänsyn till skidåkare och andra du möter.  

Skoterleder i fjällen, är liksom övriga fjälleder, markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. 

LOKALA FÖRBUD 

Länsstyrelsen eller kommunen kan förbjuda snöskoterkörning i vissa områden med hänsyn till bland annat friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård. Kommunerna kan också reglera snöskoterkörning genom lokala trafikföreskrifter.

ALLMÄN OCH ENSKILD VÄG

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden.  

Källa: Naturvårdsverket

Påföljder

Här finns en tabell med olika belopp på böter som du kan få när du framför din skoter. Bl.a om du har dold reg.skylt eller kanske skjutsar nån över vägen. Då kan det bli dyrt. Så se till att din skoter verkligen är registrerad etc.

Olovlig körning 1.200:- (indragning av körkortstillstånd)
Rattfylleri Dagsböter: (indragning av körkortstillstånd/körkort)
Tagande av olovlig väg 600:-
Brukande av avställt fordon 800:-
Brukande av oreg. Fordon 800:- (om det inte gäller ett intygat skrotat fordon,
detta medför åtal för osant intygande)
Medtagande av Passagerare vid färd på väg 600:-
Fortkörning Max 70 km/tim upp till 10 km överskridande 800:-
därefter för varje på börjat
5 km/tim 200:- Max belopp 2.000:- (Hastighetsöverskridande över
40 km/tim medför automatiskt åtal)
Max 50 km/tim vid 51 km/tim 1000:- annars lika med 70 km/tim
Max 30 km/tim Lika som för 50 km/tim
Åsidosättande av Stopplikt 600:- (är brottet grovt renderar det åtal)
Avsaknad av Reg.skylt 400:-
Dold Reg.skylt 300:-

 

Fr.o.m. 2000 – 01 – 01 måste föräldrar och ägare av terrängskoter se till att barn som inte äger rätt att framföra terrängskoter ej har möjlighet att nyttja detta, d.v.s. göra fordonet obrukbart med byglar eller lås genom matta eller skidor. Vägverket säger i sitt uttalande att det inte skall gå att säga att barnet tog skotern olovandes, det är föräldrarna och ägarna som kommer att belastas om skotern inte är fastlåst eller gjord obrukbar. (det skall vara svårt att komma iväg med skotern)

Hej! Har du frågor till oss på turistbyrån?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt