• Kommande evenemang
  • Evenemang

Fiska i Vilhelmina

Fiska i Vilhelmina

I Vilhelmina kan du fiska inom stora fiskeområden, i fjällområdet, skogsområdet, och i närområdet.

Fiske inkluderar röding, öring, abborre, harr, sik, och gädda. Hitta ditt fiskevatten och fiskekort nedan.

Fiska i
Vilhelmina

I Vilhelmina kan du fiska inom stora fiskeområden, i fjällområdet, skogsområdet, och i närområdet. Fiske inkluder röding, öring, abborre, harr, sik, och gädda. Hitta ditt fiskevatten och fiskekort nedan.

Välj ditt fiskeområde

Fiska i fjällområdet

Under en fiskeresa i Vilhelmina kan man hitta vattendrag som helt plötsligt ändrar skepnad, från stillsam harmoni till rasande urkraft. Fjällområdet sträcker sig från den norska gränsen i väster och vidare österut längs två dalgångar. Här finns både fjällsjöar, tjärnar, bäckar och åar, vilka erbjuder ett varierande fiske av både röding, öring och harr. En fisketur i området bjuder alltid på hänförande naturscenarier. Här uppe finns därför goda förutsättningar till många minnesvärda fiskesemestrar, sommar som vinter.

Fiska i skogsområdet

I skogslandets trolska miljöer och i fjälldalgångarna finns ett stort utbud av fiskevatten. Att bege sig ut i vildmarken för att fiska är medicin för både kropp och själ. Röken från elden, smaken av nykokt kaffe och naturens alla dofter kittlar dina sinnen och ger ett välbehövligt avbrott från vardagens stress och jäkt. Kanske har du sällskap av familjen, eller en vän, vilket ger tid för samvaro mellan huggen. Bäckar, älvar, tjärnar eller sjöar. Vinter eller sommar. Flugfiske, spinnfiske eller mete. Utbudet är nästintill obegränsat.

Fiska i närområdet

I Vilhelminas närområde finns goda möjligheter till bra fiske. Precis nedanför samhället ligger exempelvis den vackra, och ofta spegelblanka Volgsjön. Här kan du fånga både insjöfisk och öring. Välkänd för sin rika förekomst av harr är den breda Vojmån, som efter en slingrande färd från fjällen ansluter till Volgsjön i den brusande Gubbseleforsen.

Fiskekort för att fiska i Vilhelmina

För att fiska i Vilhelmina så är ett gällande fiskekort ett måste. Fiskekort utfärdas vanligen av en lokala fiskevårdsföreningen. Vattnen i fjällområdet är både statligt och privat ägda. Staten förvaltar i huvudsak de vatten som är belägna inne bland fjällen medan de privata återfinns i anslutning till de bebyggda fjälldalarna. De sistnämnda ingår ofta i fiskevårdsområden som också upplåter fiske. Viktigt att veta är i vilka sjöar fiskekortet gäller, speciellt om man rör sig i renbetesland. Pengarna för ditt fiskekort går till fiskevårdsåtgärder och är viktigt för ett hållbart fiske.

Vissa fiskevårdsområden säljer sina fiskekort online, de hittar du här.

Fiskebutiker i Vilhelmina

Inne på Vilhelmina tätort finns Grönlunds Jakt & Fiske som är otroligt duktiga på allt inom fiske, likaså i Saxnäs finns Fiskecentrum (Marsfjällshandlarn)som levererar i samma omfattning.

Baksjötjärn

Info Baksjötjärn

Området ligger intill E45 vid Tjärnvallen och Saiva Camping i centrala Vilhelmina.

Bergsjöns FVO

Fiska i Vilhelmina Bergsjöns FVO fiskekarta

Området ligger efter Sagavägen cirka 2 mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjöarna Saksensjön, Bergsjön och Vattjomsjön, Vojmån från Dikasjön och uppströms till Borkasjön, Krutån från Vojmån till Vattjomsjön samt Saksenbäcken mellan Bergsjön och Saksensjön. Området ligger mycket naturskönt och erbjuder fint fiske efter röding, öring, harr och i Vattjomsjön även abborre.

Borkan Samf. förening

Fiska i Vilhelmina Borkan Samf. förening fiskekarta

Borkans samfällighetsförening upplåter fiske på Borkan 420 ha, nedre Fättjaur 80 ha och på övre Fättjaur 180 ha. Sjöarna hyser röding, öring och i de strömmande delarna även harr.

Bäskåns FVO

Bäskån FVO, fiskekarta.

Bäskåns Fiskevårdsområde ligger ca 3 mil nordöst om Vilhelmina. Området består av Bäskån och sjöar och tjärnar inom Latikbergs och Bäsksjö skifteslag. Vid de flesta vattnen finns vindskydd iordningställda. Nästan alla vatten är lätt att komma till då det går bilväg ända fram. Några fiskevatten är privata och ingår ej i fvo, dessa är utmärkta på plats.

Dajkanviks by

Dajkanviks by, fiskekarta.

Området omfattar del av Vojmsjön inom byns byagränser.

Dikanäs

Dalsån/Dikanäs fiskekarta.

Området ligger efter Dalsån från Allmänningens gräns ned till Vojmsjön. Dalsån är uppdelad på tre områden; Dikanäs byalag, Allmänningen och Matsdals by.

Erikbergs by

Eriksbergs by fiskekarta.

Området utgörs av Marsån, delen Fatsjön–byagränsen mot allmänning / Statens skogar söder Blaikliden.
Upplåten sträcka omfattar ca 9,5 km fors och spakvatten. Ett antal rastplatser med vindskydd är anlagda i anslutning till Marsån. Vissa delsträckor är även spångade för att underlätta framkomligheten.

Fiansjön/Selsjön

Fiansjön/Selsjön fiskekarta.

Länsstyrelsens vatten. Förmedlas genom lokala entreprenörer.

Fiskonbäcken

Fiskonbäcken fiskekarta.

Länsstyrelsens vatten. Förmedlas genom lokala entreprenörer.

Grundfors Samf.förening

Grundfors Samf. förening fiskekarta.

Gikasjön förvaltas av Grundfors skifteslags Samfällighetsförening.
Fastighetsägarna upplåter Gikasjön och del av Ransarån för sportfiske. Genom arrende av statens del i Gikasjön behövs endast ett fiskekort.
Hela området är lättillgängligt med väg längs efter sjön. En naturcamping finns i västra delen av Gikasjön och nere i Fatmomakke hittar man sommarcafé, kiosk, tält- och husvagnsplatser. Passar hela familjen.

Grytsjö by

Grytsjö by fiskekarta.

Området ligger efter vägen mellan Saxnäs och Dikanäs, cirka 1 mil från Trappstegsforsen. Inom Grytsjö bys samfällda vatten är del av östra Marssjön, lilla Grytsjön, Grytsjöbäcken, stora Grytsjön och Grytsjöån upplåtna för sportfiske.

Kultsjöns FVO

kultsjons_fvo

Kultsjöns fiskevårdsområde (FVO) förvaltas av Kultsjöns fiskevårdsområdesförening. Området är lättillgängligt med väg efter hela sjön. Ett sportfiskevatten i trivsam miljö med en bruten mosaik av holmar och skär med omgivande fin terräng för turister att sola sig i.

Kultsjöåns FVO

Kultsjöåns FVO Fiskekarta.

Området består av Kultsjöån från Stalon till Kultsjön, inkl de tre selen Voullelite, Gaskalite och Bielite.

Malgomajs FVO

Malgomaj FVO, Fiskekarta.

Fiskekortsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgoviks fvo:s gräns.
Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag, se karta.
Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på ena sidan och Hornsjövägen på andra.

Malgovik FVO

Malgovik FVO fiskekarta.

Området ligger efter vägen till Stalon ca 1,5 mil väster om Vilhelmina tätort och sträcker sig från Malgovik/Laxbäcken ca. 2 mil västerut mot Blaikfjället.

Marslidens FVO

Marsliden FVO

Området består av Västra Marssjön och Harrtjärn.
Det är beläget 10 mil väster om Vilhelmina. Vindskydd finns vid samtliga vatten. Båtar uthyres. Fiskestig finns. Boende i stugor finns i Marsliden. Området är naturskönt i skuggan av Marsfjällen. Ropentjakke,1145 möh, och Såttan är fjällen i omedelbar närhet.

Matsdal

Dalsån/Matsdals by fiskekarta.

Området ligger efter vägen till Matsdal mot Kaanan. Dalsån är uppdelad på tre områden; Dikanäs byalag, Allmänningen och Matsdals by.

Nedre Vojmsjön

Fiskekarta nedre vojmsjön

Fiskevårdsområdet består av nedre delen av Vojmsjön, Vojmån nedströms till Vojmåns fiskevårdsområde, Båthussjön, Gråtansjön med tillhörande vattendrag, Harrbäcken och Kvarnbäcken. Området är tillgängligt genom ett fungerande vägsystem.

Sandsjöområdet

sandsjoomr_oversikt

Vilhelmina Sport & Fiskevårdsklubb förvaltar Sandsjöområdet. Det är beläget ca. 12 km norr om Vilhelmina tätort. Området består av två sjöar som är lättillgängliga och försedda med vindskydd, toalett och handikappanpassad brygga.

Siksjönäs FVO

Siksjönäs FVO, fiskekarta.

Området består av Siksjön, del av Änges-, Huvudsjöbäcken och Gusjön, samt Svanatjärn.
Det finns flera vindskydd uppställda inom området. Området är lättillgängligt, men framförallt är Huvudsjöbäcken lätt att komma till.

Skansnäs kortfiskområde

Skansnäs fiskekarta.

Området omfattar Skansnässjön med tillhörande å.

Skikkisjöns FVO

Skikkisjöns FVO fiskekarta.

Fiskevårdsområdet består av hela Skikkisjön med tillrinning samt Skikkibäcken ner till Dajkanviks byalag. Området är tillgängligt genom allmänna vägar till byn Skikkisjön där båtramp finns för sjösättning av båtar. Från Storuman når man sjön via Brännbacka. Ett antal skogsbilvägar leder ner mot sjön, både på norra och södra sidan av sjön. Sjön erbjuder stillhet och avkoppling med sparsam bebyggelse. Vindskydd med eldstäder finns utplacerade längs sjön.

Vojmåns FVO

Vojmån FVO, fiskekarta.

Vojmåns FVO består av så gott som hela Vojmån mellan Vojmsjöns fvo(strax ovan Djupbäcken) och Volgsjöns fvo(väg 45). Vojmån är ett av de sista större, delvis orörda strömvattnen i Lappland. Ett stort problem är dock tappningen från dammen i Vojmsjön. Forsar, strykor och sel avlöser varandra utefter hela sträckan. Vojmån är ca 65 km lång och faller 80 m. Vissa sträckor går bra att nå med bil. Området är ett mycket fint kanotvatten.

Volgsjöns FVO

Volgsjöns FVO karta.

Volgsjöns fiskevårdsområde består av sjöarna Volgsjön, Fatsjön, Baksjön, Insjön och Svansjön med tillhörande vattendrag. Området är lättillgängligt och försett med vindskydd, p-platser samt båtar att låna.

Västansjö Samf. förening

Västansjö Samf. förening fiskekarta.

Västansjö fiskevårdsområde upplåter samfällt vatten för allmänhetens fiske. Området har hela eller delar av följande vatten; Västansjön, Bletiken, Bollvattnet, Lilla Sutsjaure, Stora Sutsjaure och Atjiken. De flesta sjöarna är lätt tillgängliga från bilväg. Området ligger längs vägen mellan Dikanäs och Stalon, ca 90 km från Vilhelmina.

Ångermanälven

Ångermanälven fiskekarta.

Området består av Ångermanälven från Volgsjöns fvo (Volgsjöforsdammen) till Åseletätort, ett område runt 6,5 mil långt. Boende och mat finns på Åsele camping och på Meselefors camping. Området är reglerat men det finns goda möjligheter till bra fiske.

Hej! Har du frågor till oss på turistbyrån?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt