• Kommande evenemang
  • Evenemang

Småviltsjakt i Vilhelmina

Vilhelmina är välkänt för sina erkänt viltrika marker.

Välkänt i i första hand för sin tjäderjakt och orrjakt, men du finner även ripa här. Området består av marker lämplig för fågeljakt både med trädskällare och stående hundar. Ripjakten, jakten enbart mot ripa finner du uppe i fjällterrängen.

Områdena håller stor variation på mark/terränger med hyggen, gammelskog, ungskog, myr, Kuperat, platt, fjäll mm. Områdena är spridda över kommunen och förhållandena varierar från område till område.

Vad krävs för att få jaga?

Alla som jagar, oavsett i vilken omfattning och om man äger jaktmark eller inte, måste varje år lösa en statlig viltvårdsavgift som berättigar ett jaktkort för nästkommande jaktår. Den avgift du betalar används i första hand till service och information till jägarna samt till viltforskning.

På vilka områden kan du jaga?

I Vilhelmina är det möjligt att köpa jaktkort på Statens mark, Allmänningen och på SCA:s marker.

När kan jag börja köpa jakttillstånd i Sverige?

Småviltsjakten på statlig mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län börjar 25 Augusti.
Tillstånd säljs från 20 augusti. Men från 2017 måste du bo i Sverige eller ha ”nära anknytning” till Sverige för att få jaga mellan 25/8-15/9.

Toppjakt på tjäder och orre

Från 16 november till 31 januari är enbart tuppar lovliga att skjutas och vanligtvis är då snötäcket för djupt för att jakt med hund skall kunna genomföras, samtidigt sitter både orren och tjädern inte på marken för att äta utan i träden.

När det gäller småviltsjakt på Allmänningskogen så är det Jakttid: 28 sept – 30 juni.

SCA Jakt

Fågeljakt Foto: Lotta Falk

Vi upplåter jakt för tusentals jägare varje år. För oss är jakten en integrerad del i skötseln av våra skogar. Jakten ska bedrivas av välutbildade jägare med gott omdöme och bygga på samverkan mellan jaktlag, övriga markägare och jägarorganisationer för att uppnå de mål som ställs upp. Jägare är skyldig att hindra olaga och olovlig jakt.

Jakt Allmänningen

Koja Njaka, jakt allmänningen.

Småviltsjakt bedrivs inom två olika områden – Allmänningsskogen och Åseleområdet. Det finns god tillgång av skogsfågel, hare och mård. I fjällmiljön finns det även ripa. Området är lämpliga för toppfågeljakt.

Statens Jakt

Fågeljakt Foto: Lotta Falk

Högsta jakttryck för jaktsäsongen 2020/2021 är 3 jaktman­dagar/km2. När jakttrycket nåtts stängs områden för jakt under resten av säsongen. För att skapa en säker och positiv jaktupplevelse begränsas antalet jägare per dag i respektive jaktområde. Riktvärdet för denna kvotering kommer att vara 1 jägare per 700 hektar jaktbar mark.

Hej! Har du frågor till oss på turistbyrån?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt