• Kommande evenemang
  • Evenemang

De åtta årstiderna

Beskrivning av de åtta årstiderna och länkar till beskrivning av tidsuppfattning och samiska kalendrar.

Daelvie – Vinter

Renarna flyttas mellan olika betesmarker. Renskötarnas uppgift är att flytta djuren mellan markerna och skydda dem mot rovdjur.

Gïjredaelvie – Vårvinter

Nu sker flytten från vinterbeteslandet upp mot kalvningslandet i fjällen. Renkorna, vajorna, söker sig helst till sina gamla kalvningsplatser.

Gïjre – Vår

I maj föds renkalvarna. Vanligtvis får renen en eller två kalvar som väger mellan 4-6 kilo. Farorna för de nyfödda är många därför måste renskötaren vakta extra noga under denna period.

Gïjregiesie – Vårsommar

Efter kalvningen söker sig renen till björkskogen. En tid för återhämtning. Inga mygg eller insikter. Bästa tiden för fjällfiske.

Giesie – Sommar

Renen drar mot kalfjället där vinden svalkar och där insekterna är mindre besvärliga. Kalvmärkningen börjar i slutet av juni – en tid då natt blir dag för renskötaren.

Tjaktjegiesie – Höstsommar

Renarna betar i björkskogen och på myrarna. De liksom vi, älskar svamp som innebär ett proteintillskott. Renarna börjar nu bygga upp det muskel- och fettlager som behövs inför vintern.

Tjaktje – Höst

I mitten av september, innan brunsten infaller, sker sarvskalten. Rentjuren kallas för sarv.

Tjaktjedaelvie – Höstvinter

Vid renskiljningen delas renhjorden upp i mindre grupper. Sedan bär det av mot vinterbeteslandet!

Hej! Har du frågor till oss på turistbyrån?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt