• Kommande evenemang
  • Evenemang

Gäst hos renen

Gäst hos renen

Om ni skall befinna er i fjällen i sommar så är det bra att tänka på att ni befinner er i renens land.

Här får ni lära er hur man beter sig som gäst hos renen

Att vandra i fjällen kan kännas som att färdas i gränslös vildmark. Men något vi måste komma ihåg är att vi aldrig är ensamma när vi rör oss i naturen. Vi befinner oss inte bara på ett vackert fjäll, utan samma plats är också på en betesmark och en arbetsplats för renskötande samer.

Renarna rör sig efter sina inre kompasser och den nedärvda vandringslusten, och vajan har en längtan till den plats på fjället hon själv föddes – för att föda sin egen kalv. Även fast det är svårt att tro, så är fjällområdena begränsade. Bara i vårt område har sex olika samebyar sina betesområden. Och de samsas inte bara om ytan med varandra, de har också börjat samexistera med ett relativt nytt ting – fjällvandrarna.

Renvett på fjället

Undvik fjällen under kalvningstiden i maj
Har du hund – håll den kopplad. Renarna tror att hundarna är rovdjur, och ser sin största rädsla – vargen.
Gå aldrig rakt emot betande renar, om de står i din tänkta vandringsväg – gå runt dem eller sätt dig ner och betrakta.
Kan du se en ren i ögonen är du för nära.
Om du råkar hamna mitt i en rendrivning, stanna där du är och sätt dig ner.
Du kan alltid fråga någon ur samebyn om aktuella förhållandena.
I Vilhelmina och närliggande kommuner finns sex samebyar: Vilhelmina norra sameby, Vilhelmina södra sameby, Voernese, Ohredahke, Readtievaerie och Jinjevaerie. Kontaktuppgifter till dessa hittar du på sametinget.se/samebyar

Det är olagligt att störa renar

Enligt 94 § rennäringslagen:

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet:

» skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten

» obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område

Enligt 93 § rennäringslagen:

När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat. Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren.

Läs mer om vad som gäller när du besöker renbetesfjäll i kalvningstid i fjällen här: Kalvningstid i fjällen (stekenjokk.se)

Hej! Har du frågor till oss på turistbyrån?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt